meyilsiz

adj. disinclined, aclinic

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • meyilsiz — sif. və zərf Meyli, həvəsi olmayan; meyil, həvəs göstərməyən; meyilsiz, həvəssiz, istəksiz. İşə meyilsiz yanaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyilsiz — sf. Meyli olmayan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • həvəssiz — sif. və zərf Həvəsi olmayan, bir işi könülsüz, istəməyə istəməyə və ya zorla görən; ürəksiz, könülsüz, meyilsiz. Həvəssiz cavab vermək. – <Səkinə Züleyxanın> yenə həvəssiz olduğunu görüb susdu. M. İ.. <Nəcmi:> Balam, Qadir kursa çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iştah(a)sız — sif. İştahası olmayan, qarnı tox olmadığı halda yeməyə istəyi olmayan. Telli balaca qızdır; Yeməyə iştahsızdır. M. D.. // zərf Yemək istəmədən, yeməyə istəyi olmadığı halda; meyilsiz, həvəssiz, könülsüz. Xörəyi iştahasız yemək. – Mirzə iştahasız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.